Strona główna

Aktualności

3 marca 2022

Zakaz wstępu osobom postronnym (przedłużenie terminu)

W związku z komunikatem KPRM drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie całego kraju został przedłużony do 31 maja 2022 do godz. 23:59. Zgodnie z wyjaśnieniem Kancelarii jest to działanie mające obecnie charakter wyłącznie prewencyjny. Decyzja o wprowadzeniu stopnia BRAVO jest związana z aktualną sytuacją na Ukrainie oraz związanym z nią wzmożonym ruchem na granicy polsko-ukraińskiej. W stopniu alarmowym BRAVO należy do nich między innymi – wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym. Oznacza to, że na teren Szkoły Muzycznej I st. w Międzyrzecu Podlaskim mogą wejść jedynie uczniowie, rodzice (opiekunowie prawni) i pracownicy szkoły. Podczas obowiązywania stopnia…

3 marca 2022

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

UWAGA: TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW KANDYDATÓW PRZEDŁUŻONY DO 20 CZERWCA 2022

20 grudnia 2021

Zmiana adresu poczty elektronicznej

Informujemy o zmianie adresu poczty elektronicznej szkoły – nowy adres: sekretariat1202@muzyczna.edu.pl

15 grudnia 2021

Zdalne nauczanie od 20 grudnia 2021

W związku z komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 15 grudnia 2021, od dnia 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022  zajęcia w szkole będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne). Nauczyciele proszeni są o kontakt z uczniami w celu ustalenia sposobu realizacji i organizacji zdalnego nauczania w zakresie nauczanych przedmiotów.

9 listopada 2021

Dni wolne

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 11/21 z dnia 30 września 2021r. , dni 12-13 listopada 2021(piątek , sobota) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Archiwum aktualności
Skip to content