182467
godlo Szkoła Muzyczna 1 Stopnia w Międzyrzecu Podlaskim space mapa space kontakt Dziennik elektroniczny
Szkoła muzyczna I stopnia w Międzyrzecu Podlaskim
Aktualności

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 19

Nauka po 17 stycznia

W związku z podjęciem decyzji o powrocie do nauczania stacjonarnego uczniów klas I – III szkół podstawowych informujemy, że po 17 stycznia b.r. w szkołach muzycznych I stopnia forma nauczania nie uległa zmianie i nadal zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej.

Dodano: 13 Styczeń 2021
Życzenia Świąteczne 2020
OBRAZEK - Życzenia Świąteczne 2020

 Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

przyniesie Wam spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Was

pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia

życzy

Dyrektor oraz Społeczność Szkoły Muzycznej

Dodano: 23 Grudzień 2020
Więcej
Nauczanie zdalne przedłużone

Zdalne nauczanie zostało przedłużone do Świąt Bożego Narodzenia.

Przerwa świąteczna nastąpi od 23 grudnia do 3 stycznia. Od 4 do 17 stycznia - ferie zimowe.

Dodano: 24 Listopada 2020
Nauczanie zdalne

W związku z komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 23 października 2020, od dnia 26 października do 8 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia w szkole będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne).

Nauczyciele proszeni są o kontakt z uczniami w celu ustalenia sposobu realizacji i organizacji zdalnego nauczania w zakresie nauczanych przedmiotów.

Tracą moc dotychczasowe regulacje wewnętrzne dotyczące nauczania hybrydowego (zarządzenie dyrektora szkoły nr 15/2020 z dnia 19.10.2020).

Zarządzenie nr 16/2020 (nauczanie zdalne)

Dodano: 24 Październik 2020
PLANY LEKCJI GRUPOWYCH

Poniżej zamieszczamy wstępne plany zajęć grupowych, które prawdopodobnie będą jeszcze ulegać zmianie. Na razie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z nauczycielami poniższych przedmiotów w celu wypracowania godzin zajęć, które będą obowiązywać od przyszłego tygodnia.

 Kształcenie słuchu i chór - pani Natalia Świerczewska plan zaktualizowany 8.09.2020

Rytmika klas I - III cyklu 6-letniego - pani Ewa Łańcut-Nestoruk

Kształcenie słuchu i audycje muzyczne - pan Jacek Nestoruk

Kształcenie słuchu i audycje muzyczne - pan Filip Robak plan zaktualizowany 03.09.2020

Dodano: 01 Wrzesień 2020
Więcej
Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie sie 1 września o godz. 15.00 (tylko klasy pierwsze)

 

Z powodu  obostrzeń  związanych z sytuacją epidemiczną w sali koncertowej odbędzie się spotkanie tylko z uczniami klas pierwszych.

UWAGA - ZMIANA:  W związku z wytycznymi otrzymanymi od organu nadzorującego w dniu 28 sierpnia uczniowie pozostałych klas (2 - 6) nie przychodzą w dniu rozpoczęcia roku do szkoły, tylko kontaktują się z nauczycielami telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia planów zajęć.

Informujemy, że według obowiązujących zasad, rodzice (opiekunowie) uczniów oraz oraz inne osoby spoza szkoły obowiązani są do zakrywania ust i nosa na terenie szkoły (nie dotyczy uczniów i pracowników), a z dzieckiem/dziećmi przychodzi nie więcej, niż 1 rodzic/opiekun.

Szczegółowe procedury obowiązujące na terenie szkoły opublikowane są poniżej w dziale Aktualności.

 

Dodano: 26 Sierpień 2020
Procedury związane z epidemią

Poniżej zamieszczamy obowiązujące w szkole od 1 września 2020 procedury związane z zagrożeniem epidemicznym.

PROCEDURY - KORONAWIRUS

Uwaga: od 15 października obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust przez uczniów podczas przebywania w przestrzeni wspólnej (korytarze, szatnia, łazienki).

(Zarządzenie nr 14/2020 dyrektora szkoły).

Dodano: 26 Sierpień 2020
WYDAWANIE ŚWIADECTW PROMOCYJNYCH

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w bieżącym roku szkolnym nie odbędzie się tradycyjna uroczystość zakończenia roku szkolnego. Prosimy o zapoznanie się z terminami i zasadami wydawania świadectw.

Terminy
1.     Świadectwa promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły będą wydawane w recepcji szkolnej (hol główny) przez pracownika administracyjnego w dniach:
a)     26 czerwca 2020 r. (piątek) w godzinach 9.00 – 15.00
b)     29 i 30 czerwca 2020 r. (poniedziałek-wtorek) w godzinach 9.00 – 13.00.
2.     Wraz ze świadectwami wydawane będą przyznane nagrody, dyplomy oraz listy gratulacyjne.
3.    Świadectwa można również odebrać po 30 czerwca 2020 r. w sekretariacie szkoły po uprzednim kontakcie telefonicznym.
4.   Przed otrzymaniem świadectwa należy dokonać zwrotu wypożyczonych ze szkoły książek, instrumentów i akcesoriów (najpóźniej w dniu odbioru świadectwa - w recepcji).
Obowiazujące procedury sanitarne
1.     Po odbiór świadectw zgłaszają się jedynie osoby zdrowe, bez objawów infekcji.
2.     Osoby odbierające świadectwa:
a)   po wejściu na teren szkoły dezynfekują ręce płynem dezynfekującym z udostępnionego przez szkołę dyspensera,
b)   zachowują między sobą dystans społeczny (minimum 2 metry odległości),
c)   stosują maseczki ochronne,
d)   podchodzą do wyznaczonego stanowiska pojedynczo,
e)   nie wnoszą na teren szkoły żadnych zbędnych przedmiotów, kwiatów itp.
3.     Absolwenci kwitują odbiór świadectw ukończenia szkoły za pomocą własnych długopisów.
Dodano: 19 Czerwiec 2020
Zwrot książek i instrumentów

Przypominamy o obowiązku zwrotu wypożyczonych instrumentów i książek ze szkolnej biblioteki w terminie do 26 czerwca 2020 r. Zwrotu można dokonać w sekretariacie szkoły codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00

Dodano: 12 Czerwiec 2020
KOMUNIKAT - ZDALNE NAUCZANIE, EGZAMINY, KONSULTACJE

Informujemy, że:

  • przerwa w kształceniu stacjonarnym została przedłużona do 26 czerwca, czyli do zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 - do tego czasu zajęcia edukacyjne artystyczne będą kontynuowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość;
  • w roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się końcoworocznych egzaminów promocyjnych, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z każdego przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  • od 8 czerwca istnieje możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz korzystania z biblioteki szkolnej - zapotrzebowanie na konsultacje należy składać w sekretariacie szkoły i u nauczyciela prowadzącego zajęcia (nauczyciel ustala termin konsultacji i powiadamia sekretariat). Podczas konsultacji należy zachować aktualnie obowiązujące środki ostrożności związane z epidemią.
Dodano: 15 Kwiecień 2020

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 19

projekt i wykonanie Orange Computers