182467
godlo Szkoła Muzyczna 1 Stopnia w Międzyrzecu Podlaskim space mapa space kontakt Dziennik elektroniczny
Szkoła muzyczna I stopnia w Międzyrzecu Podlaskim
Aktualności

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 18

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę wszystkim pracownikom wielu osiągnięć i satysfacji z wykonywanej pracy, a także zdrowia i sukcesów w życiu osobistym.

Janusz Samociuk

dyrektor szkoły

Dodano: 12 Październik 2020
PLANY LEKCJI GRUPOWYCH

Poniżej zamieszczamy wstępne plany zajęć grupowych, które prawdopodobnie będą jeszcze ulegać zmianie. Na razie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z nauczycielami poniższych przedmiotów w celu wypracowania godzin zajęć, które będą obowiązywać od przyszłego tygodnia.

 Kształcenie słuchu i chór - pani Natalia Świerczewska plan zaktualizowany 8.09.2020

Rytmika klas I - III cyklu 6-letniego - pani Ewa Łańcut-Nestoruk

Kształcenie słuchu i audycje muzyczne - pan Jacek Nestoruk

Kształcenie słuchu i audycje muzyczne - pan Filip Robak plan zaktualizowany 03.09.2020

Dodano: 01 Wrzesień 2020
Więcej
Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie sie 1 września o godz. 15.00 (tylko klasy pierwsze)

 

Z powodu  obostrzeń  związanych z sytuacją epidemiczną w sali koncertowej odbędzie się spotkanie tylko z uczniami klas pierwszych.

UWAGA - ZMIANA:  W związku z wytycznymi otrzymanymi od organu nadzorującego w dniu 28 sierpnia uczniowie pozostałych klas (2 - 6) nie przychodzą w dniu rozpoczęcia roku do szkoły, tylko kontaktują się z nauczycielami telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia planów zajęć.

Informujemy, że według obowiązujących zasad, rodzice (opiekunowie) uczniów oraz oraz inne osoby spoza szkoły obowiązani są do zakrywania ust i nosa na terenie szkoły (nie dotyczy uczniów i pracowników), a z dzieckiem/dziećmi przychodzi nie więcej, niż 1 rodzic/opiekun.

Szczegółowe procedury obowiązujące na terenie szkoły opublikowane są poniżej w dziale Aktualności.

 

Dodano: 26 Sierpień 2020
Procedury związane z epidemią

Poniżej zamieszczamy obowiązujące w szkole od 1 września 2020 procedury związane z zagrożeniem epidemicznym.

PROCEDURY - KORONAWIRUS

 

Dodano: 26 Sierpień 2020
WYDAWANIE ŚWIADECTW PROMOCYJNYCH

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w bieżącym roku szkolnym nie odbędzie się tradycyjna uroczystość zakończenia roku szkolnego. Prosimy o zapoznanie się z terminami i zasadami wydawania świadectw.

Terminy
1.     Świadectwa promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły będą wydawane w recepcji szkolnej (hol główny) przez pracownika administracyjnego w dniach:
a)     26 czerwca 2020 r. (piątek) w godzinach 9.00 – 15.00
b)     29 i 30 czerwca 2020 r. (poniedziałek-wtorek) w godzinach 9.00 – 13.00.
2.     Wraz ze świadectwami wydawane będą przyznane nagrody, dyplomy oraz listy gratulacyjne.
3.    Świadectwa można również odebrać po 30 czerwca 2020 r. w sekretariacie szkoły po uprzednim kontakcie telefonicznym.
4.   Przed otrzymaniem świadectwa należy dokonać zwrotu wypożyczonych ze szkoły książek, instrumentów i akcesoriów (najpóźniej w dniu odbioru świadectwa - w recepcji).
Obowiazujące procedury sanitarne
1.     Po odbiór świadectw zgłaszają się jedynie osoby zdrowe, bez objawów infekcji.
2.     Osoby odbierające świadectwa:
a)   po wejściu na teren szkoły dezynfekują ręce płynem dezynfekującym z udostępnionego przez szkołę dyspensera,
b)   zachowują między sobą dystans społeczny (minimum 2 metry odległości),
c)   stosują maseczki ochronne,
d)   podchodzą do wyznaczonego stanowiska pojedynczo,
e)   nie wnoszą na teren szkoły żadnych zbędnych przedmiotów, kwiatów itp.
3.     Absolwenci kwitują odbiór świadectw ukończenia szkoły za pomocą własnych długopisów.
Dodano: 19 Czerwiec 2020
Zwrot książek i instrumentów

Przypominamy o obowiązku zwrotu wypożyczonych instrumentów i książek ze szkolnej biblioteki w terminie do 26 czerwca 2020 r. Zwrotu można dokonać w sekretariacie szkoły codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00

Dodano: 12 Czerwiec 2020
KOMUNIKAT - ZDALNE NAUCZANIE, EGZAMINY, KONSULTACJE

Informujemy, że:

  • przerwa w kształceniu stacjonarnym została przedłużona do 26 czerwca, czyli do zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 - do tego czasu zajęcia edukacyjne artystyczne będą kontynuowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość;
  • w roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się końcoworocznych egzaminów promocyjnych, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z każdego przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  • od 8 czerwca istnieje możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz korzystania z biblioteki szkolnej - zapotrzebowanie na konsultacje należy składać w sekretariacie szkoły i u nauczyciela prowadzącego zajęcia (nauczyciel ustala termin konsultacji i powiadamia sekretariat). Podczas konsultacji należy zachować aktualnie obowiązujące środki ostrożności związane z epidemią.
Dodano: 15 Kwiecień 2020
Dane dostępowe e-dziennik

 Szanowni Rodzice!

W sprawie uzyskania danych dostępowych do dziennika elektronicznego prosimy o kontakt mailowy na adres muzycznamp@wp.pl

Dodano: 01 Kwiecień 2020
ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA
 
Kształcenie zdalne w naszej szkole jest realizowane w formach:
 
1. zajęć on-line (za pomocą ogólnie dostępnych i bezpłatnych aplikacji - np. Skype, WhatsApp),
2. komunikacji tekstowej za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatorów internetowych, umożliwiających przesyłanie załączników w formie obrazów, dźwięku i wideo (np. WhatsApp).
Obie formy są w razie potrzeby wspomagane komunikatami sms i rozmowami (konsultacjami) telefonicznymi.
 
Wyboru sposobu realizacji nauczania oraz narzędzi komunikacyjnych dokonuje nauczyciel przedmiotu z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych oraz sytuacji rodzinnej ucznia. W przypadku przedmiotów ogólnomuzycznych (kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika) jako główną formę kontaktu dla grup, zaleca się przesyłanie wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego Fryderyk. Nie wyklucza to oczywiście zastosowania dodatkowo innych form komunikacji, zwłaszcza w przypadku konieczności dodania materiałów w formie załączników.
 
Ocenianie.
Monitorowanie i ocenianie pracy ucznia dokonuje nauczyciel w oparciu o aktywność, terminowość i jakość realizacji wyznaczonych zadań, wykonywanych w czasie rzeczywistym lub na podstawie przesyłanych przez ucznia prac w uzgodnionej formie (filmiki, nagrania, skany, fotografie itp).
 
Frekwencja.
W dziennikach lekcyjnych nie jest odnotowywana frekwencja uczniów na zajęciach prowadzonych zdalnie (informacja z dnia 26 marca 2020, MEN).

Rodzice, którzy nie odebrali danych dostępowych do dziennika elektronicznego proszeni są o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem nauczycieli - jest to niezbędne do terminowego odbierania informacji i materiałów przekazywanych do realizacji przez nauczycieli przedmiotów teoretycznych. Hasła dostępu będą przesyłane elektronicznie na wskazany przez rodzica adres. W przypadku trudności lub braku dostępu do e-dziennika z przyczyn innych, niż brak danych do logowania, rodzic zgłasza ten fakt nauczycielowi przedmiotu i uzgadnia z nim zastosowanie innej formy komunikacji.
 
Z wyrazami szacunku
 
Janusz Samociuk
dyrektor szkoły

                                                        Zarządzenie dyrektora szkoły - str. 1

                                                        Zarządzenie dyrektora szkoły - str. 2

Dodano: 25 Marzec 2020
KOMUNIKAT - ZDALNE NAUCZANIE

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. szkoła pozostaje zamknięta do Świąt Wielkanocnych. Począwszy od dnia 25 marca nauczanie będzie kontynuowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O formach komunikacji i zdalnego nauczania będą informować Państwa na bieżąco nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 
Apelujemy do uczniów o nieprzerywanie pracy nad zadanym programem instrumentalnym oraz materiałem z przedmiotów teoretycznych - nauczyciele będą Was w tym wspomagać. O wszelkich  zmianach i rozwiązaniach przyjętych przez organ nadzorujący szkoły artystyczne będziemy informować na bieżąco. Prosimy o stosowanie się do wszelkich zaleceń.
Ze szkołą prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie (83-371-21-15 w godzinach 9.00 – 13.00) lub mailowo (muzycznamp@wp.pl).

W tych niełatwych dniach życzymy wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości i optymizmu, a Rodziców prosimy o wsparcie swoich dzieci w organizacji tej formy nauki oraz zapewnienie im bezpiecznego korzystania z Internetu oraz urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

Dodano: 23 Marzec 2020

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 18

projekt i wykonanie Orange Computers