180202
godlo Szkoła Muzyczna 1 Stopnia w Międzyrzecu Podlaskim space mapa space kontakt Dziennik elektroniczny
Szkoła muzyczna I stopnia w Międzyrzecu Podlaskim
Aktualności

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 18

Dane dostępowe e-dziennik

 Szanowni Rodzice!

W sprawie uzyskania danych dostępowych do dziennika elektronicznego prosimy o kontakt mailowy na adres muzycznamp@wp.pl

Dodano: 01 Kwiecień 2020
ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA
 
Kształcenie zdalne w naszej szkole jest realizowane w formach:
 
1. zajęć on-line (za pomocą ogólnie dostępnych i bezpłatnych aplikacji - np. Skype, WhatsApp),
2. komunikacji tekstowej za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatorów internetowych, umożliwiających przesyłanie załączników w formie obrazów, dźwięku i wideo (np. WhatsApp).
Obie formy są w razie potrzeby wspomagane komunikatami sms i rozmowami (konsultacjami) telefonicznymi.
 
Wyboru sposobu realizacji nauczania oraz narzędzi komunikacyjnych dokonuje nauczyciel przedmiotu z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych oraz sytuacji rodzinnej ucznia. W przypadku przedmiotów ogólnomuzycznych (kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika) jako główną formę kontaktu dla grup, zaleca się przesyłanie wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego Fryderyk. Nie wyklucza to oczywiście zastosowania dodatkowo innych form komunikacji, zwłaszcza w przypadku konieczności dodania materiałów w formie załączników.
 
Ocenianie.
Monitorowanie i ocenianie pracy ucznia dokonuje nauczyciel w oparciu o aktywność, terminowość i jakość realizacji wyznaczonych zadań, wykonywanych w czasie rzeczywistym lub na podstawie przesyłanych przez ucznia prac w uzgodnionej formie (filmiki, nagrania, skany, fotografie itp).
 
Frekwencja.
W dziennikach lekcyjnych nie jest odnotowywana frekwencja uczniów na zajęciach prowadzonych zdalnie (informacja z dnia 26 marca 2020, MEN).

Rodzice, którzy nie odebrali danych dostępowych do dziennika elektronicznego proszeni są o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem nauczycieli - jest to niezbędne do terminowego odbierania informacji i materiałów przekazywanych do realizacji przez nauczycieli przedmiotów teoretycznych. Hasła dostępu będą przesyłane elektronicznie na wskazany przez rodzica adres. W przypadku trudności lub braku dostępu do e-dziennika z przyczyn innych, niż brak danych do logowania, rodzic zgłasza ten fakt nauczycielowi przedmiotu i uzgadnia z nim zastosowanie innej formy komunikacji.
 
Z wyrazami szacunku
 
Janusz Samociuk
dyrektor szkoły

                                                        Zarządzenie dyrektora szkoły - str. 1

                                                        Zarządzenie dyrektora szkoły - str. 2

Dodano: 25 Marzec 2020
KOMUNIKAT - ZDALNE NAUCZANIE

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. szkoła pozostaje zamknięta do Świąt Wielkanocnych. Począwszy od dnia 25 marca nauczanie będzie kontynuowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O formach komunikacji i zdalnego nauczania będą informować Państwa na bieżąco nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 
Apelujemy do uczniów o nieprzerywanie pracy nad zadanym programem instrumentalnym oraz materiałem z przedmiotów teoretycznych - nauczyciele będą Was w tym wspomagać. O wszelkich  zmianach i rozwiązaniach przyjętych przez organ nadzorujący szkoły artystyczne będziemy informować na bieżąco. Prosimy o stosowanie się do wszelkich zaleceń.
Ze szkołą prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie (83-371-21-15 w godzinach 9.00 – 13.00) lub mailowo (muzycznamp@wp.pl).

W tych niełatwych dniach życzymy wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości i optymizmu, a Rodziców prosimy o wsparcie swoich dzieci w organizacji tej formy nauki oraz zapewnienie im bezpiecznego korzystania z Internetu oraz urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

Dodano: 23 Marzec 2020
KOMUNIKAT - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, decyzją Ministra Edukacji Narodowej

ZAJĘCIA W SZKOŁACH ZOSTAŁY ZAWIESZONE NA OKRES OD 12 MARCA DO 25 MARCA 2020.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Dodano: 11 Marzec 2020
KOMUNIKAT W ZWIĄZKU W KORONAWIRUSEM

W odpowiedzi na komunikat Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 4 marca 2020 r informujemy, iż w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych należy bezwzględnie pozostać w domach i skontaktować się z lekarzem. 

Wszelkie wyjazdy zagraniczne powinny zostać odwołane.

 

W przyadku wystąpienia zachorowania na skutek zakażenia koronawirusem bądź pozostawania w kwarantannie osób związanym ze środowiskiem naszej szkoły, prosimy o niezwłoczną informację na adres: muzycznamp@wp.pl

ZALECENIA 

Dodano: 04 Marzec 2020
Więcej
ZAPISY DO SZKOŁY MUZYCZNEJ

 

Od dnia 1 marca do 31 maja 2020 r. szkoła przyjmuje wnioski kandydatów do klasy pierwszej. Proponujemy naukę gry na: fortepianie, gitarze, saksofonie, akordeonie, flecie poprzecznym, a także po raz pierwszy na skrzypcach. Oferujemy uczniom:

- naukę gry na instrumentach solowych i w zespołach oraz śpiewu w chórze szkolnym,

- możliwość prezentowania swoich umiejętności podczas koncertów, przeglądów, popisów,

- naukę przedmiotów ogólnomuzycznych (rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje dla kandydatów znajdują się w zakładce rekrutacja.

 

Dodano: 03 Marzec 2020
Koncert Świąteczny

 16 grudnia, w pięknie udekorowanej sali koncertowej, odbył się coroczny koncert świąteczny.

Dodano: 05 Grudzień 2019
Więcej
Międzyrzecki Orlik dla szkoły muzycznej

Międzyrzecka szkoła muzyczna otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta Orlik 2019 za edukację artystyczną i rozpowszechnianie kultury muzycznej. Nagroda została wręczona przez Burmistrza Zbigniewa Kota dyrektorowi szkoły Januszowi Samociukowi dnia 11 listopada podczas miejskich obchodów 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania za otrzymane wyróżnienie.

Dodano: 13 Listopada 2019
Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim

Zespół Piano Band 2 w składzie: Angelika Ziomek, Karolina Janusiewicz, Wiktoria Sójka, Jakub Filipowicz, Wiktor Daniluk zdobył wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Jazzowych i Rozrywkowych School&Jazz Festival w Lubaczowie, 15-17 kwietnia 2019 (przyznano tylko nagrodę główną i 1 wyróżnienie). Przygotowanie zespołu - Janusz Samociuk. Gratulujemy!

Dodano: 17 Kwiecień 2019
Wyróżnienie na festiwalu instrumentów dętych

Angelika Ziomek (kl. IV cyklu 4-letniego) otrzymała wyróżnienie podczas XII Festiwalu Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej (11-13 kwietnia 2019). Uczennicę przygotowała P. Paulina Zielińska. Gratulujemy!

Dodano: 13 Kwiecień 2019

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 18

projekt i wykonanie Orange Computers