182467
godlo Szkoła Muzyczna 1 Stopnia w Międzyrzecu Podlaskim space mapa space kontakt Dziennik elektroniczny
Szkoła muzyczna I stopnia w Międzyrzecu Podlaskim
Aktualności

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 18

REKRUTACJA UCZNIÓW 2020 - przedłużony termin składania wniosków

Termin przyjmowania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej został przedłużony do 15 czerwca 2020.

Ze względu na czasowe zamknięcie szkół, aktualnie rejestracja kandydatów na uczniów odbywa się w formie elektronicznej. Szczegóły w zakładce Rekrutacja

Od 25 maja wnioski o przyjęcie można również składać w sekretariacie szkoły (w godz. 9.00 - 13.00).

W bieżącym roku szkolnym zapraszamy do nauki gry na:

  • fortepianie,
  • skrzypcach (po raz pierwszy!)
  • gitarze
  • flecie
  • saksofonie
  • akordeonie

Nauka w szkole muzycznej przynosi wiele korzyści. Pozwala nie tylko zdobyć wiedzę o muzyce, nauczyć się jej wykonywania, słuchania i rozumienia – uczy również: systematyczności, pracowitości, wytrwałości i samodzielności; poprawia pamięć i koncentrację; wpływa korzystnie na wydajność mózgu, kreatywność i twórcze myślenie, wspiera rozwój inteligencji; pomaga też wyrażać emocje – wszystkie te cechy bardzo pomagają później w dorosłym życiu, pracy, nauce, kontaktach międzyludzkich.

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna. Uczniowie mają również możliwość gry i śpiewu w zespołach instrumentalnych lub wokalnych, występowania podczas koncertów i konkursów, a najzdolniejsi i zainteresowani dalszą edukacją muzyczną – kontynuowaniem jej w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

Jeśli lubisz muzykę, chcesz nauczyć się gry na instrumentach muzycznych, chciałbyś występować na scenie – zapraszamy.

Dodano: 29 Kwiecień 2020
KOMUNIKAT - ZDALNE NAUCZANIE, EGZAMINY

Informujemy, że:

  • przerwa w kształceniu stacjonarnym została przedłużona do 26 czerwca, czyli do zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 - do tego czasu zajęcia edukacyjne artystyczne będą kontynuowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość;
  • w roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się końcoworocznych egzaminów promocyjnych, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z każdego przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
Dodano: 15 Kwiecień 2020
Dane dostępowe e-dziennik

 Szanowni Rodzice!

W sprawie uzyskania danych dostępowych do dziennika elektronicznego prosimy o kontakt mailowy na adres muzycznamp@wp.pl

Dodano: 01 Kwiecień 2020
ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA
 
Kształcenie zdalne w naszej szkole jest realizowane w formach:
 
1. zajęć on-line (za pomocą ogólnie dostępnych i bezpłatnych aplikacji - np. Skype, WhatsApp),
2. komunikacji tekstowej za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatorów internetowych, umożliwiających przesyłanie załączników w formie obrazów, dźwięku i wideo (np. WhatsApp).
Obie formy są w razie potrzeby wspomagane komunikatami sms i rozmowami (konsultacjami) telefonicznymi.
 
Wyboru sposobu realizacji nauczania oraz narzędzi komunikacyjnych dokonuje nauczyciel przedmiotu z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych oraz sytuacji rodzinnej ucznia. W przypadku przedmiotów ogólnomuzycznych (kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika) jako główną formę kontaktu dla grup, zaleca się przesyłanie wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego Fryderyk. Nie wyklucza to oczywiście zastosowania dodatkowo innych form komunikacji, zwłaszcza w przypadku konieczności dodania materiałów w formie załączników.
 
Ocenianie.
Monitorowanie i ocenianie pracy ucznia dokonuje nauczyciel w oparciu o aktywność, terminowość i jakość realizacji wyznaczonych zadań, wykonywanych w czasie rzeczywistym lub na podstawie przesyłanych przez ucznia prac w uzgodnionej formie (filmiki, nagrania, skany, fotografie itp).
 
Frekwencja.
W dziennikach lekcyjnych nie jest odnotowywana frekwencja uczniów na zajęciach prowadzonych zdalnie (informacja z dnia 26 marca 2020, MEN).

Rodzice, którzy nie odebrali danych dostępowych do dziennika elektronicznego proszeni są o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem nauczycieli - jest to niezbędne do terminowego odbierania informacji i materiałów przekazywanych do realizacji przez nauczycieli przedmiotów teoretycznych. Hasła dostępu będą przesyłane elektronicznie na wskazany przez rodzica adres. W przypadku trudności lub braku dostępu do e-dziennika z przyczyn innych, niż brak danych do logowania, rodzic zgłasza ten fakt nauczycielowi przedmiotu i uzgadnia z nim zastosowanie innej formy komunikacji.
 
Z wyrazami szacunku
 
Janusz Samociuk
dyrektor szkoły

                                                        Zarządzenie dyrektora szkoły - str. 1

                                                        Zarządzenie dyrektora szkoły - str. 2

Dodano: 25 Marzec 2020
KOMUNIKAT - ZDALNE NAUCZANIE

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. szkoła pozostaje zamknięta do Świąt Wielkanocnych. Począwszy od dnia 25 marca nauczanie będzie kontynuowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O formach komunikacji i zdalnego nauczania będą informować Państwa na bieżąco nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 
Apelujemy do uczniów o nieprzerywanie pracy nad zadanym programem instrumentalnym oraz materiałem z przedmiotów teoretycznych - nauczyciele będą Was w tym wspomagać. O wszelkich  zmianach i rozwiązaniach przyjętych przez organ nadzorujący szkoły artystyczne będziemy informować na bieżąco. Prosimy o stosowanie się do wszelkich zaleceń.
Ze szkołą prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie (83-371-21-15 w godzinach 9.00 – 13.00) lub mailowo (muzycznamp@wp.pl).

W tych niełatwych dniach życzymy wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości i optymizmu, a Rodziców prosimy o wsparcie swoich dzieci w organizacji tej formy nauki oraz zapewnienie im bezpiecznego korzystania z Internetu oraz urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

Dodano: 23 Marzec 2020
KOMUNIKAT W ZWIĄZKU W KORONAWIRUSEM

W odpowiedzi na komunikat Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 4 marca 2020 r informujemy, iż w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych należy bezwzględnie pozostać w domach i skontaktować się z lekarzem. 

Wszelkie wyjazdy zagraniczne powinny zostać odwołane.

 

W przyadku wystąpienia zachorowania na skutek zakażenia koronawirusem bądź pozostawania w kwarantannie osób związanym ze środowiskiem naszej szkoły, prosimy o niezwłoczną informację na adres: muzycznamp@wp.pl

ZALECENIA 

Dodano: 04 Marzec 2020
Więcej
ZAPISY DO SZKOŁY MUZYCZNEJ

 

Od dnia 1 marca do 31 maja 2020 r. szkoła przyjmuje wnioski kandydatów do klasy pierwszej. Proponujemy naukę gry na: fortepianie, gitarze, saksofonie, akordeonie, flecie poprzecznym, a także po raz pierwszy na skrzypcach. Oferujemy uczniom:

- naukę gry na instrumentach solowych i w zespołach oraz śpiewu w chórze szkolnym,

- możliwość prezentowania swoich umiejętności podczas koncertów, przeglądów, popisów,

- naukę przedmiotów ogólnomuzycznych (rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje dla kandydatów znajdują się w zakładce rekrutacja.

 

Dodano: 03 Marzec 2020
Koncert Świąteczny

 16 grudnia, w pięknie udekorowanej sali koncertowej, odbył się coroczny koncert świąteczny.

Dodano: 05 Grudzień 2019
Więcej
Międzyrzecki Orlik dla szkoły muzycznej

Międzyrzecka szkoła muzyczna otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta Orlik 2019 za edukację artystyczną i rozpowszechnianie kultury muzycznej. Nagroda została wręczona przez Burmistrza Zbigniewa Kota dyrektorowi szkoły Januszowi Samociukowi dnia 11 listopada podczas miejskich obchodów 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania za otrzymane wyróżnienie.

Dodano: 13 Listopada 2019
Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim

Zespół Piano Band 2 w składzie: Angelika Ziomek, Karolina Janusiewicz, Wiktoria Sójka, Jakub Filipowicz, Wiktor Daniluk zdobył wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Jazzowych i Rozrywkowych School&Jazz Festival w Lubaczowie, 15-17 kwietnia 2019 (przyznano tylko nagrodę główną i 1 wyróżnienie). Przygotowanie zespołu - Janusz Samociuk. Gratulujemy!

Dodano: 17 Kwiecień 2019

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 18

projekt i wykonanie Orange Computers