Dla rodziców

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Uczniowie szkół artystycznych, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, które prowadzą swoją działalność pomocową zarówno w formie kontaktów bezpośrednich jak i online. Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/cea/specjalistyczne-poradnie-cea

Dane kontaktowe:

dr Urszula Bissinger-Ćwierz
Koordynator Zespołu Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
Wydział Nadzoru Pedagogicznego oraz Zadań Organu Prowadzącego
Biuro: ul. Muzyczna 8, 20-620 Lublin
tel./fax. 81 534-89-22, bissinger@cea.art.pl

SPPP CEA w Lublinie
Psycholog: Barbara Wojtanowska-Janusz
Adres: OSM I i II Stopnia im. K. Lipińskiego, ul. Muzyczna 10, 20-620 Lublin
Dyżury: poniedziałek 11.00 – 17.00
Kontakt : tel. 81 532 10 71 w. 36, tel. kom. 506 150 764, e-mail: wojtanowskajanusz@cea.art.pl
Skype: SPPP CEA Lublin
Obszar działalności: region lubelski, podkarpacki


Wpływ edukacji muzycznej na rozwój dziecka

Powszechnie wiadomo, iż nauka w szkole muzycznej rozwija u dzieci i młodzieży uzdolnienia oraz umiejętności muzyczne. Nie wszyscy jednak jesteśmy świadomi, jak wiele innych korzyści daje dziecku edukacja muzyczna oraz w jak istotny sposób wpływa na rozwój jego osobowości. Od wielu lat na całym świecie prowadzone są liczne badania naukowe, mające określić zjawiska zachodzące w mózgu człowieka pod wpływem nauki muzyki. Ich wyniki nie pozostawiają wątpliwości – wpływ ten jest bardzo istotny. Oto kilka przykładów.

  • Badania prowadzone w USA w 1997 r. wykazały, że dzieci uczące się śpiewu i gry na instrumencie mają o 1/3 lepiej wykształcone zdolności myślenia przestrzennego i abstrakcyjnego od swoich rówieśników, którzy ten sam czas poświęcili na naukę obsługi komputera; dzieci te zdobywały o 80% wyższą punktację w testach wieloprzedmiotowych.
  • Wyniki wieloletnich badań opublikowane w czerwcu 2000 r. w magazynie „TIME” potwierdziły znaczący wpływ edukacji muzycznej na rozwijanie u dzieci umiejętności językowych oraz matematycznych (np. lepsze o 100 % rozumienie działań na ułamkach).
  • Ciekawostką są wyniki badań z 1994 r., dotyczące kandydatów na studia medyczne w USA – okazało się, że 66 % wszystkich studentów stanowią absolwenci szkół muzycznych, a tylko 44 % przyjmowanych na studia medyczne to absolwenci szkół biochemicznych.
  • Niemieccy uczeni odkryli, że część mózgu analizująca wysokość dźwięków jest średnio o 25 % większa u ludzi kształconych muzycznie, a nauka muzyki rozwija inteligencję, wyobraźnię, koncentrację, pamięć.
  • Polskie badania z lat 1967-1972 (prof. dr hab. M. Manturzewska) wykazały, że młodzież szkół muzycznych w porównaniu ze swymi rówieśnikami ma lepiej rozwinięte zdolności logicznego myślenia, lepszą sprawność intelektualną, większą szybkość i dokładność w pracy umysłowej oraz wytrwałość i zdolność koncentracji uwagi na dowolnie wykonywanej czynności. Najnowsze badania potwierdzają wpływ edukacji muzycznej na rozwój anatomiczny i neurofizjologiczny mózgu.
  • Nie od dzisiaj wiadomo, że osoby uzdolnione muzycznie łatwiej uczą się języków obcych.
  • Inne cechy i umiejętności kształtowane w wyniku edukacji muzycznej, to: zdyscyplinowanie, zdolności słuchowe, spostrzegawczość, zdolność do analizy i syntezy, wzrost wrażliwości estetycznej, aktywizacja myślenia, podatność na wpływy wychowawcze itp.
  • Naukowcy odkryli, że pewien rodzaj muzyki wpływa na umysł i pamięć, uwalnia od stresu, pomaga w koncentracji oraz otwiera podświadomość. Zauważyli, że muzyka barokowa largo czy andante, utrzymana w tempie 60 uderzeń na minutę, pomaga w procesie przyspieszonego uczenia się. Spokojne tony largo obniżają ciśnienie krwi, zmniejszają liczbę uderzeń serca, dzięki czemu odzyskuje ono normalny rytm. Obniża się poziom stresu, pobudzany jest system immunologiczny, zmieniają się również fale mózgowe. Muzyka barokowa synchronizuje więc umysł i ciało. Rozluźnione ciało i pobudzony mózg stanowią idealny stan do optymalnego uczenia się. Podobny efekt przynosi słuchanie muzyki Mozarta czy Beethovena.

To prawda, że nie każdy absolwent szkoły muzycznej I stopnia zostanie w przyszłości zawodowym muzykiem. Każdy jednak odniesie korzyść z takiej edukacji, bez względu na to, jaki zawód będzie wykonywał. Zdecydowana większość osób, które zetknęły się z edukacją muzyczną, przyznaje, że zawdzięcza jej bardzo wiele, potwierdzają to również nasi absolwenci. Dajmy więc naszym dzieciom szansę korzystania z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą ta wspaniała dziedzina sztuki. Pamiętajmy, że rezygnacja z edukowania muzycznego dzieci pozbawia ich szansy na pełniejszy rozwój i wpływa na jakość ich dorosłego życia.

Skip to content