Historia

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Międzyrzecu Podlaskim rozpoczęła swoją działalność 1 września 1990 r., powstając na bazie istniejącego wcześniej Społecznego Ogniska Muzycznego. W latach 1990 – 1993 obowiązki dyrektora szkoły pełniła Wanda Filipek. Od dnia 1 września 1993 roku do chwili obecnej, dyrektorem jest Janusz Samociuk.

W pierwszym roku istnienia funkcjonowały 3 klasy instrumentalne (fortepian, akordeon, trąbka). Zatrudnionych było 5 nauczycieli. W późniejszych latach szkoła poszerzała ofertę edukacyjną otwierając klasy: gitary, saksofonu i fletu poprzecznego oraz zatrudniając kolejnych pedagogów.

Pierwszą siedzibą szkoły był lokal w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Warszawskiej. W latach 1999-2014 prowadziła swoją działalność zajmując budynek przy ul. Kościuszki 4, który systematycznie poddawany był modernizacji i adaptacji na potrzeby szkoły. W roku 2011 Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski przekazała na rzecz szkoły muzycznej nieruchomość przy ul. Lubelskiej 67. W kolejnych latach udało się pozyskać środki finansowe oraz przeprowadzić i zakończyć inwestycję pn. Adaptacja nieruchomości na potrzeby szkoły muzycznej w Międzyrzecu Podlaskim. W listopadzie 2014 r. szkoła rozpoczęła działalność w nowym obiekcie.

Od początku istnienia, szkoła brała aktywny udział w życiu kulturalnym miasta i sąsiednich gmin, organizując koncerty okolicznościowe dla mieszkańców, audycje dla szkół i przedszkoli lub uczestnicząc w przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje. Wiosną 2003 roku, w ramach współpracy szkoły z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Międzyrzecu, odbyły się I Międzyrzeckie Spotkania Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I stopnia, w których uczestniczyli uczniowie i nauczyciele zaproszonych szkół muzycznych z Białej Podlaskiej, Łosic, Łukowa, Radzynia Podlaskiego oraz Międzyrzeca Podlaskiego. Impreza spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony uczestników oraz publiczności, co wpłynęło na decyzję o kontynuacji przedsięwzięcia w kolejnych latach. Począwszy od roku 2011 impreza przekształciła się w Międzyrzecki Festiwal Akordeonowy.

Po początkowym okresie kształtowania i rozwoju szkoły – w roku 2000, pojawił się pierwszy ważny sukces – międzyrzecka szkoła, pomimo tego, że była jedną z najmniejszych szkół muzycznych w województwie, pokonała w rywalizacji wszystkich konkurentów zajmując I miejsce w Regionalnych Przesłuchaniach Akordeonowych w Lublinie. Od tego czasu, każdego roku, uczniowie różnych klas instrumentalnych znajdują się w gronie laureatów lub wyróżnionych podczas przesłuchań regionalnych, ogólnopolskich lub międzyszkolnych.

Skip to content