O szkole

Jesteśmy jedyną w mieście szkołą publiczną, która prowadzi wyłącznie kształcenie muzyczne. Odbywa się ono poprzez:

 • nauczanie gry na instrumentach muzycznych,
 • nauczanie gry lub śpiewu zespołowego,
 • przekazywanie wiedzy o muzyce,
 • rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży,
 • przygotowywanie najzdolniejszych i najbardziej pracowitych uczniów do nauki w szkole muzycznej II stopnia.

Czas trwania nauki w szkole I stopnia wynosi 6 lat lub 4 lata, w zależności od wieku kandydata ubiegającego się o przyjęcie. Nauka prowadzona jest w 2 cyklach: sześcioletnim (uczniowie przyjmowani są do klasy pierwszej w wieku 7-10 lat) oraz czteroletnim (przyjęcia kandydatów w wieku 11-15 lat). Zajęcia prowadzone są z uczniami w formie indywidualnej (nauka gry na instrumentach) oraz grupowej (zespoły oraz przedmioty teoretyczne).

Proponujemy naukę gry na następujących instrumentach:

 • fortepian,
 • flet poprzeczny,
 • saksofon,
 • gitara klasyczna,
 • akordeon,
 • skrzypce.

Oprócz gry na instrumencie głównym, uczniowie klas młodszych mają również zajęcia z przedmiotów: kształcenie słuchu i rytmika. Młodzież starszych klas: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór lub zespół oraz fortepian dodatkowy (dla uczniów, którzy wybrali jako główny inny instrument niż fortepian).

Zajęcia odbywają się w większości w godzinach popołudniowych (po zakończeniu lekcji w szkole ogólnokształcącej) lub rano. Rozkład zajęć jest dopasowywany do planów szkół ogólnokształcących.

Wszyscy uczniowie w ciągu każdego roku szkolnego, uczestniczą łącznie w kilkudziesięciu szkolnych i poza szkolnych prezentacjach artystycznych (popisy klasowe i ogólnoszkolne, koncerty okolicznościowe, audycje dla szkół), a osiągający najlepsze efekty reprezentują szkołę podczas przesłuchań i konkursów, zdobywając również czołowe lokaty w konkursach o zasięgu regionalnym (wojewódzkim) i ogólnopolskim.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia oraz uprawnienia do ubiegania się o możliwość nauki w szkołach muzycznych II stopnia.

Skip to content