Nauczanie zdalne

W związku z komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 23 października 2020, od dnia 26 października do 8 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia w szkole będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne).

Nauczyciele proszeni są o kontakt z uczniami w celu ustalenia sposobu realizacji i organizacji zdalnego nauczania w zakresie nauczanych przedmiotów.

Tracą moc dotychczasowe regulacje wewnętrzne dotyczące nauczania hybrydowego (zarządzenie dyrektora szkoły nr 15/2020 z dnia 19.10.2020).

Skip to content