Wydawanie świadectw promocyjnych

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w bieżącym roku szkolnym nie odbędzie się tradycyjna uroczystość zakończenia roku szkolnego. Prosimy o zapoznanie się z terminami i zasadami wydawania świadectw.

Terminy

 1. Świadectwa promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły będą wydawane w recepcji szkolnej (hol główny) przez pracownika administracyjnego w dniach:
  • 26 czerwca 2020 r. (piątek) w godzinach 9.00 – 15.00
  • 29 i 30 czerwca 2020 r. (poniedziałek-wtorek) w godzinach 9.00 – 13.00.
 2. Wraz ze świadectwami wydawane będą przyznane nagrody, dyplomy oraz listy gratulacyjne.
 3. Świadectwa można również odebrać po 30 czerwca 2020 r. w sekretariacie szkoły po uprzednim kontakcie telefonicznym.
 4. Przed otrzymaniem świadectwa należy dokonać zwrotu wypożyczonych ze szkoły książek, instrumentów i akcesoriów (najpóźniej w dniu odbioru świadectwa – w recepcji).

Obowiązujące procedury sanitarne

 1. Po odbiór świadectw zgłaszają się jedynie osoby zdrowe, bez objawów infekcji.
 2. Osoby odbierające świadectwa:
  • po wejściu na teren szkoły dezynfekują ręce płynem dezynfekującym z udostępnionego przez szkołę dyspensera,
  • zachowują między sobą dystans społeczny (minimum 2 metry odległości),
  • stosują maseczki ochronne,
  • podchodzą do wyznaczonego stanowiska pojedynczo,
  • nie wnoszą na teren szkoły żadnych zbędnych przedmiotów, kwiatów itp.
 3. Absolwenci kwitują odbiór świadectw ukończenia szkoły za pomocą własnych długopisów.
Skip to content